Câu hỏi:

08/11/2023 172

Có các tuyến đường với độ dài như hình vẽ để nối các điểm du lịch A, B và C. Bạn Dương đi từ A qua B rồi đến C. Sự kiện nào sau đây chắc chắn xảy ra?

Có các tuyến đường với độ dài như hình vẽ để nối các điểm du lịch A, B và C. Bạn Dương đi từ A qua B rồi đến C. Sự kiện nào sau đây chắc chắn xảy ra?   A. Quãng đường Dương đi không vượt quá 15 km; B. Quãng đường Dương đi dài 11 km; C. Quãng đường Dương đi dài 14 km; D. Quãng đường Dương đi lớn hơn 13 km.  (ảnh 1)

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Vì bạn Dương đi từ A qua B rồi đến C nên độ dài các quãng đường bạn Dương có thể đi là:

5 km + 7 km = 12 km

5 km + 9 km = 14 km

6 km + 7 km = 13 km

6 km + 9 km = 15 km

Xét các sự kiện sau:

+) Sự kiện “Quãng đường Dương đi không vượt quá 15 km” chắc chắn xảy ra vì quãng đường bạn Dương có thể đi đều nhỏ hơn 15 km.

+) Sự kiện “Quãng đường Dương đi dài 11 km” không thể xảy ra vì không có quãng đường nào dài 11 km.

+) Sự kiện “Quãng đường Dương đi dài 14 km” có thể xảy ra vì trong 4 quãng đường Dương có thể đi có quãng đường dài 14 km.

+) Sự kiện “Quãng đường Dương đi lớn hơn 13 km” có thể xảy ra vì Dương có thể đi các quãng đường dài 14 km và 15 km (đều lớn hơn 13 km).

Vậy sự kiện chắc chắn xảy ra là “Quãng đường Dương đi không vượt quá 15 km”.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong hộp có 3 viên bi đỏ, 4 viên bi xanh và 4 viên bi vàng. Bạn Tiên lấy ra 5 viên bi. Sự kiện nào sau đây là chắc chắn xảy ra?

Xem đáp án » 08/11/2023 1,284

Câu 2:

Gieo một con xúc xắc 6 mặt cân đối. Trong các sự kiện sau, sự kiện nào chắc chắn xảy ra?

Xem đáp án » 08/11/2023 1,223

Câu 3:

Trong một hộp có 8 viên bi đen, 2 viên bi trắng. Không nhìn vào hộp, lấy ngẫu nhiên 1 viên bi trong hộp. Xét các sự kiện sau:

Sự kiện 1: Viên bi chọn ra có màu trắng.

Sự kiện 2: Viên bi chọn ra có màu đỏ.

Sự kiện 3: Viên bi chọn ra không có màu vàng.

Sự kiện 4: Viên bi chọn ra có màu đen.

Số sự kiện có thể xảy ra là:

Xem đáp án » 08/11/2023 770

Câu 4:

Một hộp bi có 2 viên bi vàng, 3 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ (có cùng kích thước). Không nhìn vào hộp, An lấy một viên bi từ hộp.

Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 08/11/2023 539

Câu 5:

Trong hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả bóng trắng. Chọn ra từ hộp 1 quả bóng. Có bao nhiêu sự kiện không thể xảy ra trong các sự kiện sau?

Sự kiện 1: Bóng chọn ra có màu xanh;

Sự kiện 2: Bóng chọn ra không có màu xanh;

Sự kiện 3: Bóng chọn ra có màu vàng;

Sự kiện 4: Bóng chọn ra không có màu tím.

Xem đáp án » 08/11/2023 320

Câu 6:

Lớp 6A có 5 bạn giỏi môn Toán, 4 bạn giỏi môn Văn và 3 bạn giỏi môn Tiếng Anh. Giáo viên chủ nhiệm chọn ra 4 bạn để tham gia vào câu lạc bộ học sinh giỏi của trường. Sự kiện nào sau đây không thể xảy ra?

Xem đáp án » 08/11/2023 241

Câu 7:

Gieo một con xúc xắc liên tiếp hai lần và quan sát số chấm xuất hiện ở trên mặt của xúc xắc qua hai lần gieo. Sự kiện “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 13” …

Cụm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án » 08/11/2023 233

Bình luận


Bình luận