Câu hỏi:

13/11/2023 82

Trong các kết luận dưới đây, kết luận nào đúng?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Có một và chỉ có một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.

Trong các kết luận dưới đây, kết luận nào đúng? A. Có nhiều đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt; B. Ba điểm thẳng hàng cùng nằm trên nhiều đường thẳng; C. Ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng; D. Ba điểm không cùng nằm trên một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng. (ảnh 1)

Ba điểm thẳng hàng cùng nằm trên một đường thẳng.

Trong các kết luận dưới đây, kết luận nào đúng? A. Có nhiều đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt; B. Ba điểm thẳng hàng cùng nằm trên nhiều đường thẳng; C. Ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng; D. Ba điểm không cùng nằm trên một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng. (ảnh 2)

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có bao nhiêu đường thẳng trong hình vẽ sau?

Có bao nhiêu đường thẳng trong hình vẽ sau?   A. 3; B. 4; C. 5; D. 6. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/11/2023 863

Câu 2:

Cho hình vẽ sau:

Cho hình vẽ sau:   Điểm N không thuộc các đường thẳng nào? A. a, b, c, d; B. b, d; C. a, b, d; D. c. (ảnh 1)

Điểm N không thuộc các đường thẳng nào?

Xem đáp án » 13/11/2023 267

Câu 3:

Cho hình vẽ sau:

Cho hình vẽ sau:   Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng? A. 2; B. 3; C. 4; D. 5. (ảnh 1)

Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng?

Xem đáp án » 13/11/2023 225

Câu 4:

Cho hình vẽ sau. Có mấy đường thẳng chứa điểm O?

Cho hình vẽ sau. Có mấy đường thẳng chứa điểm O?   A. 2; B. 3; C. 4; D. 5. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/11/2023 186

Câu 5:

Cho hình vẽ sau:

Cho hình vẽ sau:   Bộ ba điểm thẳng hàng là A. O, H, I; B. H, N, K; C. O, N, M; D. O, H, N. (ảnh 1)

Bộ ba điểm thẳng hàng là

Xem đáp án » 13/11/2023 147

Câu 6:

Cho hình vẽ sau:

Cho hình vẽ sau:  Kết luận nào dưới đây là đúng? (ảnh 1)

Kết luận nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 13/11/2023 123

Câu 7:

Cho hình vẽ sau. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 13/11/2023 114

Bình luận


Bình luận