Câu hỏi:

13/11/2023 167

Trên tia Ox lấy các điểm M, N sao cho OM = 2 cm; ON = 3 cm. Trên tia đối của tia NO lấy điểm P sao cho NP = 1cm.

Tính độ dài các đoạn thẳng MN và MP.    

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Trên tia Ox lấy các điểm M, N sao cho OM = 2 cm; ON = 3 cm. Trên tia đối của tia NO lấy điểm P sao cho NP = 1cm. Tính độ dài các đoạn thẳng MN và MP.            A. MN = 1 cm; MP = 3 cm; B. MN = 2 cm; MP = 3 cm; C. MN = 2 cm; MP = 1 cm; D. MN = 1 cm; MP = 2 cm. (ảnh 1)

Vì hai điểm M; N cùng thuộc tia Ox mà OM < ON (2 cm < 3 cm) nên điểm M nằm giữa hai điểm O và N.

Do đó OM + MN = ON suy ra MN = ON − OM = 3 – 2 = 1 (cm).

Vì hai tia NP và NO đối nhau mà M nằm giữa hai điểm O và N nên N là điểm nằm giữa M và P.

Do đó MN + NP = MP hay MP = 1 + 1 = 2 (cm).

Vậy MN = 1 cm; MP = 2 cm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho đoạn thẳng PQ = 4,5 cm. Điểm M nằm giữa hai điểm P và Q sao cho  PM=23MQ. Độ dài đoạn thẳng PM là

Xem đáp án » 13/11/2023 475

Câu 2:

Trên đường thẳng a lấy 4 điểm M, N, P, Q theo thứ tự đó. Cho biết MN = 2 cm; MQ = 5 cm và NP = 1 cm. Các đoạn thẳng bằng nhau là

Xem đáp án » 13/11/2023 463

Câu 3:

Gọi I là một điểm thuộc đoạn thẳng MN. Khi IM = 4 cm, MN = 7 cm thì độ dài của đoạn thẳng IN là

Xem đáp án » 13/11/2023 232

Câu 4:

Cho IK = 4 cm; IP = 6 cm và I nằm giữa K và P. Độ dài đoạn thẳng KP là

Xem đáp án » 13/11/2023 142

Câu 5:

Cho đoạn thẳng AB = 4,5 cm và điểm C nằm giữa hai điểm A và B. Biết  AC=23BC

Độ dài đoạn thẳng AC và BC là

Xem đáp án » 13/11/2023 136

Câu 6:

Cho bốn điểm A, B, C, D thẳng hàng theo thứ tự đó. Biết rằng AD = 16 cm;
AC – CD = 4 (cm); CD = 2AB.

Tính độ dài đoạn thẳng BD.

Xem đáp án » 13/11/2023 119

Bình luận


Bình luận