Câu hỏi:

13/11/2023 264

Vẽ các góc xOy, yOz, zOt sao cho tia Oz nằm trong góc xOy, tia Oy nằm trong góc zOt và xOt là góc bẹt. Hình vẽ nào sau đây đúng?Vẽ các góc xOy, yOz, zOt sao cho tia Oz nằm trong góc xOy, tia Oy nằm trong góc zOt và xOt là góc bẹt. Hình vẽ nào sau đây đúng? (ảnh 1)

Vẽ các góc xOy, yOz, zOt sao cho tia Oz nằm trong góc xOy, tia Oy nằm trong góc zOt và xOt là góc bẹt. Hình vẽ nào sau đây đúng? (ảnh 2)
 

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Đề bài cho ta góc xOt là góc bẹt. Quan sát hình vẽ ta thấy chỉ có đáp án A và C có góc xOt là góc bẹt.

Tia Oz nằm trong góc xOy nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy.

Tia Oy nằm trong góc zOt nên tia Oy nằm giữa hai tia Oz và Ot.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đỉnh và cạnh của góc trong hình dưới đây là

Đỉnh và cạnh của góc trong hình dưới đây là   A. Góc đỉnh A, cạnh AB và AC; B. Góc đỉnh C, cạnh CA và CB; C. Góc đỉnh B, cạnh BA và BC; D. Góc đỉnh B, cạnh AB và AC. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/11/2023 176

Câu 2:

Các góc có trong hình vẽ dưới đây là

Các góc có trong hình vẽ dưới đây là (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/11/2023 137

Câu 3:

Cho hình vẽ sau:

Cho hình vẽ sau:  Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng về góc, đỉnh và cạnh trong hình vẽ trên? (ảnh 1)

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng về góc, đỉnh và cạnh trong hình vẽ trên?

Xem đáp án » 13/11/2023 120

Câu 4:

Gọi O là giao điểm của ba đường thẳng xy; zt; uv. Các góc bẹt đỉnh O

Xem đáp án » 13/11/2023 113

Câu 5:

Đỉnh và cạnh của góc trong hình dưới đây là

Đỉnh và cạnh của góc trong hình dưới đây là   A. Góc đỉnh D, cạnh DE và DG; B. Góc đỉnh G, cạnh GD và GE; C. Góc đỉnh E, cạnh DE và EG; D. Góc đỉnh E, cạnh ED và EG. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/11/2023 111

Câu 6:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án » 13/11/2023 105

Bình luận


Bình luận