Câu hỏi:

13/11/2023 121

Cho hình vẽ sau:

Cho hình vẽ sau:  Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng về góc, đỉnh và cạnh trong hình vẽ trên? (ảnh 1)

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng về góc, đỉnh và cạnh trong hình vẽ trên?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Góc trên là góc xOy, đỉnh O, cạnh Ox và Oy.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vẽ các góc xOy, yOz, zOt sao cho tia Oz nằm trong góc xOy, tia Oy nằm trong góc zOt và xOt là góc bẹt. Hình vẽ nào sau đây đúng?Vẽ các góc xOy, yOz, zOt sao cho tia Oz nằm trong góc xOy, tia Oy nằm trong góc zOt và xOt là góc bẹt. Hình vẽ nào sau đây đúng? (ảnh 1)

Vẽ các góc xOy, yOz, zOt sao cho tia Oz nằm trong góc xOy, tia Oy nằm trong góc zOt và xOt là góc bẹt. Hình vẽ nào sau đây đúng? (ảnh 2)
 

Xem đáp án » 13/11/2023 270

Câu 2:

Đỉnh và cạnh của góc trong hình dưới đây là

Đỉnh và cạnh của góc trong hình dưới đây là   A. Góc đỉnh A, cạnh AB và AC; B. Góc đỉnh C, cạnh CA và CB; C. Góc đỉnh B, cạnh BA và BC; D. Góc đỉnh B, cạnh AB và AC. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/11/2023 177

Câu 3:

Các góc có trong hình vẽ dưới đây là

Các góc có trong hình vẽ dưới đây là (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/11/2023 138

Câu 4:

Gọi O là giao điểm của ba đường thẳng xy; zt; uv. Các góc bẹt đỉnh O

Xem đáp án » 13/11/2023 114

Câu 5:

Đỉnh và cạnh của góc trong hình dưới đây là

Đỉnh và cạnh của góc trong hình dưới đây là   A. Góc đỉnh D, cạnh DE và DG; B. Góc đỉnh G, cạnh GD và GE; C. Góc đỉnh E, cạnh DE và EG; D. Góc đỉnh E, cạnh ED và EG. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/11/2023 112

Câu 6:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án » 13/11/2023 105

Bình luận


Bình luận