Dạng 1. Biểu diễn một tập hợp cho trước

  • 679 lượt thi

  • 45 câu hỏi

  • 60 phút

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận