Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán 6 có đáp án (Mới nhất) - Đề 1

  • 2799 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phân số -23đọc như thế nào?

Xem đáp án
Đáp án B. Âm hai phần ba
Phân số đọc là âm hai phần ba.

Câu 2:

Phân số biểu thị số phần tô màu trong hình vẽ dưới đây là:
Media VietJack

Xem đáp án
Đáp án B. 34
Trong hình vẽ trên, hình chữ nhật được chia thành 4 phần bằng nhau và tô màu 3 phần.
Do đó, phân số biểu thị số phần tô màu trong hình vẽ trên là:34
.

Câu 3:

Làm tròn số 79,8245 đến chữ số thập phân thứ hai là:

Xem đáp án
Đáp án B. 79,82.
Chữ số thập phân thứ hai của số 79,8245 là 2.
Chữ số bên phải liền nó là 4 < 5 nên chữ số thập phân thứ hai giữ nguyên là 2 và bỏ các chữ số từ chữ số thập phân thứ ba trở đi.
Vậy số 79,8245 làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai là 79,82.

Câu 4:

Cho hình vẽ, ký hiệu nào sau đây là đúng?
Media VietJack

Xem đáp án
Đáp án C. Ad; Bd 
Trong hình vẽ trên, điểm A nằm trên đường thẳng d nên ký hiệu Ad.
Điểm B không nằm đường thẳng d nên ký hiệu Bd.

Câu 5:

Câu nào sai trong các câu sau đây?

Xem đáp án
Đáp án B. Hai đường thẳng không cắt nhau thì chúng song song.
Các phát biểu A, C, D đúng.
Phát biểu B sai vì hai đường thẳng không cắt nhau thì chúng song song hoặc trùng nhau.

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

WADS[DKDZKS'KSK 'SK PPĐVđ
21:03 - 13/03/2023

great!!!