Câu hỏi:

13/11/2023 2,899

Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta hiện nay. khu vực I có xu hướng giảm, khu vực II tăng, khu vực III có tỉ trọng khá cao nhưng chưa ổn định. Tốc độ chuyển dịch còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Cách khác: Sử dụng phương pháp phân tích, loại trừ để tìm phương án đúng.

- Loại phương án A vì nước ta còn nhiều tiềm năng chưa khai thác hết, nhiều lao động còn thất nghiệp và thiếu việc làm.

- Loại phương án B vì không đúng thực tế, khu vực I là nông, lâm, ngư nghiệp là khu vực đang có xu hướng giảm.

- Loại phương án D vì không đúng thực tế, khu vực dịch vụ (khu vực III) cùng với sự phát triển của nền kinh tế có sự tăng trưởng mạnh.

Vì vậy phương án C còn lại là phương án đúng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chăn nuôi bò sữa ở Trung du và miền núi Bắc Bộ gần đây được phát triển chủ yếu do

Xem đáp án » 13/11/2023 2,617

Câu 2:

Thao tác lập luận chính của đoạn trích trên là gì?

Xem đáp án » 13/11/2023 1,455

Câu 3:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:   Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất? A. 19/11/2017.		B. 04/8/2016.		C. 04/8/2017.		D. 19/11/2016. (ảnh 1)

Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất?

Xem đáp án » 12/11/2023 1,377

Câu 4:

Từ “lịm” trong câu: “Rồi say, Mị lịm mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng, người hát” có nghĩa tương với từ nào sau đây?

Xem đáp án » 13/11/2023 818

Câu 5:

Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích.

Xem đáp án » 13/11/2023 809

Câu 6:

Xác định giọng điệu chính của đoạn thơ.

Xem đáp án » 13/11/2023 637

Bình luận


Bình luận