Câu hỏi:

27/11/2023 230

Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 m/s. Kể cả A và B, trên dây có

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

l=kv2fk=4.

Vậy số bụng = k = 4 và số nút = k + 1 = 5

Đáp án đúng là D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một sợi dây đàn hồi dài 130 cm, có đầu A cố định, đầu B tự do dao động với tần số 100 Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là 40 m/s. Số nút và bụng sóng trên dây là

Xem đáp án » 27/11/2023 1,223

Câu 2:

Một sợi dây AB dài 2,25m đầu B tự do, đầu A gắn với một nhánh âm thoa dao động với tần số 20Hz biết tốc độ truyền sóng là 20m/s  thì trên dây

Xem đáp án » 27/11/2023 1,191

Câu 3:

Sóng dừng trên dây AB có chiều dài 22 cm với đầu B tự do. Tần số dao động của dây là 50 Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là 4m/s. Trên dây có

Xem đáp án » 27/11/2023 1,050

Câu 4:

Dây AB dài 21 cm treo lơ lửng, đầu trên A gắn vào nhánh âm thoa dao động với tần số 100Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s ta thấy trên dây có sóng dừng. Số nút, số bụng trên dây lần lượt là

Xem đáp án » 27/11/2023 903

Câu 5:

Sóng dừng trên dây AB có chiều dài 32 cm với đầu A, B cố định. Tần số dao động của dây là 50 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Trên dây có

Xem đáp án » 27/11/2023 842

Câu 6:

Dây AB dài 30 cm căng ngang, 2 đầu cố định. Khi có sóng dừng thì tại N cách B khoảng 9 cm là nút thứ 3 (đếm từ đầu B và không kể B. Số nút trên dây AB (tính cả A và B) là

Xem đáp án » 27/11/2023 389

Bình luận


Bình luận