Câu hỏi:

13/07/2019 1,256

Khoáng sản chủ yếu ở Mĩ La tinh là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhân tố quan trọng làm cho Mĩ La tinh có thế mạnh trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới là

Xem đáp án » 13/07/2019 105,457

Câu 2:

Mĩ La tinh có điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi đại gia súc là do

Xem đáp án » 13/07/2019 105,288

Câu 3:

Việc khai thác nguồn tài nguyên giàu có của Mĩ La tinh chủ yếu mang lại lợi ích cho

Xem đáp án » 13/07/2019 94,018

Câu 4:

Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây đã làm cho tốc độ phát triển kinh tế không đều, đầu tư nước ngoài giảm mạnh ở Mĩ La tinh?

Xem đáp án » 13/07/2019 89,630

Câu 5:

Ở Mĩ La tinh, các chủ trang trại chiếm giữ phần lớn diện tích đất canh tác là do

Xem đáp án » 13/07/2019 73,569

Câu 6:

Mĩ La tinh có tỉ lệ dân cư đô thị rất cao (năm 2013, gần 70%), nguyên nhân chủ yếu là do

Xem đáp án » 13/07/2019 72,285

Câu 7:

Cảnh quan rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm có diện tích lớn ở Mĩ La tinh vì

Xem đáp án » 13/07/2019 64,340

Bình luận


Bình luận