Câu hỏi:

11/07/2024 56

Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường, tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Na, Ba, K đều tác dụng được với nước ở điều kiện thường thu được dung dịch có môi trường kiềm.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

2K + 2H2O → 2KOH + H2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kim loại Al không tan được trong dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án » 13/07/2024 4,032

Câu 2:

Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl ?

Xem đáp án » 13/07/2024 2,295

Câu 3:

Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp phenyl axetat và etyl axetat trong dung dịch NaOH, thu được sản phẩm hữu cơ gồm

Xem đáp án » 13/07/2024 1,147

Câu 4:

Để tạo ra 1 tấn hạt ngô thì lượng dinh dưỡng cây ngô lấy từ đất là: 22,3 kg N; 3,72 kg P và 10,14 kg K. Lượng phân hao hụt để tạo ra 1 tấn hạt ngô là 33,9 kg N; 6,2 kg P và 14,04 kg K. Loại phân mà người dân sử dụng là phân NPK (20-20-15) trộn với phân kali KCl (độ dinh dưỡng 60%) và phân đạm ure (NH2)2CO (độ dinh dưỡng 46%). Tổng khối lượng phân bón hóa học cần dùng là

Xem đáp án » 13/07/2024 836

Câu 5:

Trong các phát biểu sau, phát biểu đúng là

Xem đáp án » 13/07/2024 803

Câu 6:

Hợp chất nào sau đây thuộc loại aminoaxit?

Xem đáp án » 13/07/2024 678

Câu 7:

Cho 9,38 gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, thu được 7,84 lít khí (ở đktc). Kim loại X, Y lần lượt là

Xem đáp án » 13/07/2024 536

Bình luận


Bình luận