Câu hỏi:

11/07/2024 52

Trong các kim loại: Ca, Fe, K, Ag. Kim loại có tính khử mạnh nhất là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Thứ tự các kim loại trong dãy điện hoá: K, Ca, Fe, Ag.

Vậy kim loại K có tính khử mạnh nhất.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kim loại Al không tan được trong dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án » 13/07/2024 4,028

Câu 2:

Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl ?

Xem đáp án » 13/07/2024 2,294

Câu 3:

Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp phenyl axetat và etyl axetat trong dung dịch NaOH, thu được sản phẩm hữu cơ gồm

Xem đáp án » 13/07/2024 1,141

Câu 4:

Để tạo ra 1 tấn hạt ngô thì lượng dinh dưỡng cây ngô lấy từ đất là: 22,3 kg N; 3,72 kg P và 10,14 kg K. Lượng phân hao hụt để tạo ra 1 tấn hạt ngô là 33,9 kg N; 6,2 kg P và 14,04 kg K. Loại phân mà người dân sử dụng là phân NPK (20-20-15) trộn với phân kali KCl (độ dinh dưỡng 60%) và phân đạm ure (NH2)2CO (độ dinh dưỡng 46%). Tổng khối lượng phân bón hóa học cần dùng là

Xem đáp án » 13/07/2024 833

Câu 5:

Trong các phát biểu sau, phát biểu đúng là

Xem đáp án » 13/07/2024 801

Câu 6:

Hợp chất nào sau đây thuộc loại aminoaxit?

Xem đáp án » 13/07/2024 677

Câu 7:

Cho 9,38 gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, thu được 7,84 lít khí (ở đktc). Kim loại X, Y lần lượt là

Xem đáp án » 13/07/2024 534

Bình luận


Bình luận