Câu hỏi:

16/01/2024 2,834

Cho dung dịch bromine dư vào a gam dung dịch phenol (C6H5OH), thu được 33,1 gam kết tủa. Giá trị của a là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

C6H5OH + 3Br2 → C6H2(OH)Br3↓ + 3HBr

n=33,1331=0,1(mol)

nphenol=n=0,1(mol)mphenol=0,1.94=9,4(g)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu không đúng khi nói về tính chất vật lí của phenol là

Xem đáp án » 13/01/2024 5,601

Câu 2:

Để phân biệt dung dịch phenol và benzyl alcohol ta có thể dùng thuốc thử nào trong các thuốc thử sau: Na (1), NaOH, quỳ tím (2), dung dịch nước Br(3).

Xem đáp án » 16/01/2024 3,699

Câu 3:

Liên kết O-H của phenol phân cực mạnh hơn so với alcohol do?

Xem đáp án » 13/01/2024 2,102

Câu 4:

Ở điều kiện thường, phenol là

Xem đáp án » 13/01/2024 2,073

Câu 5:

Trong công nghiệp, phenol được tổng hợp từ?

Xem đáp án » 13/01/2024 1,477

Câu 6:

Ứng dụng của phenol là

Xem đáp án » 13/01/2024 1,407

Bình luận


Bình luận