Câu hỏi:

16/01/2024 3,699

Để phân biệt dung dịch phenol và benzyl alcohol ta có thể dùng thuốc thử nào trong các thuốc thử sau: Na (1), NaOH, quỳ tím (2), dung dịch nước Br(3).

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Vì dung dịch phenol tác dụng với NaOH và dung dịch nước bromine còn benzyl alcohol thì không.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu không đúng khi nói về tính chất vật lí của phenol là

Xem đáp án » 13/01/2024 5,601

Câu 2:

Cho dung dịch bromine dư vào a gam dung dịch phenol (C6H5OH), thu được 33,1 gam kết tủa. Giá trị của a là

Xem đáp án » 16/01/2024 2,833

Câu 3:

Liên kết O-H của phenol phân cực mạnh hơn so với alcohol do?

Xem đáp án » 13/01/2024 2,102

Câu 4:

Ở điều kiện thường, phenol là

Xem đáp án » 13/01/2024 2,073

Câu 5:

Trong công nghiệp, phenol được tổng hợp từ?

Xem đáp án » 13/01/2024 1,477

Câu 6:

Ứng dụng của phenol là

Xem đáp án » 13/01/2024 1,406

Bình luận


Bình luận