Câu hỏi:

17/01/2024 177

Tiến hành thí nghiệm thử tính chất của glixerol và etanol với đồng(II) hiđroxit theo các bước sau đây:

Bước 1: Cho vào hai ống nghiệm, mỗi ống khoảng 3 – 4 giọt dung dịch CuSO4 2% và 2 – 3 ml dung dịch NaOH 10%, lắc nhẹ.

Bước 2: Nhỏ 2 – 3 giọt glixerol vào ống nghiệm thứ nhất, 2 – 3 giọt etanol vào ống nghiệm thứ hai. Lắc nhẹ cả hai ống nghiệm.

Cho các phát biểu sau về thí nghiệm đã tiến hành ở trên:

(a) Sau bước 1, trong cả hai ống nghiệm đều có kết tủa màu xanh của đồng(II) hiđroxit.

(b) Sau bước 2, trong cả hai ống nghiệm kết tủa tan, tạo thành dung dịch màu xanh lam.

(c) Thí nghiệm trên, được dùng để phân biệt etanol và glixerol.

(d) Thay glixerol bằng propan-1,3-điol thì hiện tượng phản ứng xảy ra tương tự

Số phát biểu đúng là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

(a) Đúng: CuSO4 + 2NaOH ® Cu(OH)2↓ + Na2SO4.

(b) Sai, chỉ C3H5(OH)3 có các −OH kề nhau nên hòa tan Cu(OH)2 tạo phức xanh lam.

(c) Đúng, glyxerol hòa tan Cu(OH)2 tạo phức xanh lam, etanol không hòa tan Cu(OH)2.

(d) Sai, CH2OH-CH2-CH2OH có 2−OH không kề nhau nên không hòa tan được Cu(OH)2.

Vậy có hai phát biểu đúng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

Xem đáp án » 17/01/2024 7,400

Câu 2:

Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri axetat?

Xem đáp án » 17/01/2024 3,107

Câu 3:

Nhôm không tác dụng với nước dù ở nhiệt độ cao vì trên bề mặt nhôm được phủ kín một lớp oxit X rất mỏng, bền và mịn không cho nước và không khí thấm qua. Công thức của X là

Xem đáp án » 17/01/2024 1,506

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 17/01/2024 838

Câu 5:

Crom(VI) oxit là chất rắn màu đỏ thẫm và có tính oxi hóa mạnh. Công thức của crom(VI) oxit là

Xem đáp án » 17/01/2024 665

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 17/01/2024 357

Câu 7:

Natri hiđrocacbonat là chất được dùng làm bột nở, chế thuốc giảm đau dạ dày do thừa axit. Công thức của natri hiđrocacbonat là

Xem đáp án » 17/01/2024 352

Bình luận


Bình luận