Câu hỏi:

17/01/2024 135

Cho các thí nghiệm sau:

(1) Cho hỗn hợp gồm x mol Cu và x mol Fe3O4 vào dung dịch chứa 8x mol HCl loãng.

(2) Cho hỗn hợp NaHSO4 và KHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư.

(3) Cho x mol Fe vào dung dịch chứa 2,5x mol AgNO3.

(4) Cho dung dịch chứa x mol Ba(OH)2 vào dung dịch chứa x mol NaHCO3.

(5) Cho Na2CO3 dư vào dung dịch chứa BaCl2.

Sau khi các phản ứng kết thúc số thí nghiệm thu được dung dịch chứa 2 muối là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

Xem đáp án » 11/07/2024 7,380

Câu 2:

Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri axetat?

Xem đáp án » 11/07/2024 2,736

Câu 3:

Nhôm không tác dụng với nước dù ở nhiệt độ cao vì trên bề mặt nhôm được phủ kín một lớp oxit X rất mỏng, bền và mịn không cho nước và không khí thấm qua. Công thức của X là

Xem đáp án » 11/07/2024 1,499

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 12/07/2024 803

Câu 5:

Crom(VI) oxit là chất rắn màu đỏ thẫm và có tính oxi hóa mạnh. Công thức của crom(VI) oxit là

Xem đáp án » 11/07/2024 658

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 12/07/2024 353

Câu 7:

Natri hiđrocacbonat là chất được dùng làm bột nở, chế thuốc giảm đau dạ dày do thừa axit. Công thức của natri hiđrocacbonat là

Xem đáp án » 11/07/2024 348

Bình luận


Bình luận