Câu hỏi:

17/01/2024 67

Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O5) là các chất hữu cơ mạch hở. Trong phân tử chất F chứa đồng thời các nhóm -OH, -COO- và -COOH. Cho các chuyển hóa sau:

(1) E + NaOH → X + Y

(2) F + NaOH → X + Z + H2O

(3) Z + HCl → T + NaCl

Biết X, Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ và phân tử không có nhóm -CH3; T là chất đa chức. Cho các phát biểu sau:

(a) Phân tử chất E chứa đồng thời nhóm -OH và nhóm -COOH.

(b) Chất X hoà tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

(c) Chất Z có số nguyên tử cacbon bằng với số nguyên tử natri.

(d) Chất Y có thể tham gia được phản ứng tráng gương.

(e) 1 mol chất T tác dụng với NaHCO3 dư, thu được tối đa 1 mol khí CO2.

Số phát biểu đúng là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

Xem đáp án » 17/01/2024 7,397

Câu 2:

Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri axetat?

Xem đáp án » 17/01/2024 2,992

Câu 3:

Nhôm không tác dụng với nước dù ở nhiệt độ cao vì trên bề mặt nhôm được phủ kín một lớp oxit X rất mỏng, bền và mịn không cho nước và không khí thấm qua. Công thức của X là

Xem đáp án » 17/01/2024 1,505

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 17/01/2024 829

Câu 5:

Crom(VI) oxit là chất rắn màu đỏ thẫm và có tính oxi hóa mạnh. Công thức của crom(VI) oxit là

Xem đáp án » 17/01/2024 663

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 17/01/2024 357

Câu 7:

Natri hiđrocacbonat là chất được dùng làm bột nở, chế thuốc giảm đau dạ dày do thừa axit. Công thức của natri hiđrocacbonat là

Xem đáp án » 17/01/2024 350

Bình luận


Bình luận