Câu hỏi:

11/03/2024 694

Thả một vật không thấm nước vào nước thì  35 thể tích của nó bị chìm. Hỏi khi thả vào trong dầu thì bao nhiêu phần thể tích của vật sẽ bị chìm? Cho khối lượng riêng của dầu và nước lần lượt là 800 kg/m3 và 1000 kg/m3.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Gọi V là thể tích của vật. Vcn là phần thể tích vật bị chìm trong nước. Vcd là phần thể tích vật bị chìm trong dầu.

FAn là lực đẩy Archimedes khi vật ở trong nước. FAd là lực đẩy Archimedes khi vật ở trong dầu.

Khi thả vật vào trong chất lỏng, vật chịu tác dụng của 2 lực là trọng lực  P và lực đẩy Archimedes  FA. Khi vật đứng cân bằng ta có:  P=FA

Khi thả vật vào nước: P = FAn    m.g = ρn.Vcn.g = ρn.  35V.g

Khi thả vật vào dầu: P = FAd   m.g = ρd.Vcd.g

 ρn.35V.g=ρd.Vcd.g1000.35V=800.VcdVcd=34V

Vậy, khi thả vật vào dầu  35 thể tích vật bị chìm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đổi 1g/cm3 bằng

Xem đáp án » 11/03/2024 510

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây về khối lượng riêng là đúng?

Xem đáp án » 11/03/2024 440

Câu 3:

Tính khối lượng của một khối đá hoa cương dạng hình hộp chữ nhật có kích thước 2,0 m x 3,0 m x 1,5 m. Biết khối lượng riêng của đá hoa cương là  ρ=2750kg/m3.

Xem đáp án » 11/03/2024 370

Câu 4:

Cho m, V lần lượt là khối lượng và thể tích của một vật. Biểu thức xác định khối lượng riêng của chất tạo thành vật đó có dạng nào sao đây?

Xem đáp án » 11/03/2024 154

Câu 5:

Có một vật làm bằng kim loại, khi treo vật đó vào một lực kế và nhúng chìm trong một bình tràn đựng nước thì lực kế chỉ 8,5 N đồng thời lượng nước tràn ra có thể tích 0,5 lít. Hỏi vật đó có khối lượng là bao nhiêu và làm bằng chất gì? Cho khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3.

Xem đáp án » 11/03/2024 132

Câu 6:

Đơn vị của khối lượng riêng của một chất?

Xem đáp án » 11/03/2024 125

Bình luận


Bình luận