Câu hỏi:

11/03/2024 134

Có một vật làm bằng kim loại, khi treo vật đó vào một lực kế và nhúng chìm trong một bình tràn đựng nước thì lực kế chỉ 8,5 N đồng thời lượng nước tràn ra có thể tích 0,5 lít. Hỏi vật đó có khối lượng là bao nhiêu và làm bằng chất gì? Cho khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Thể tích nước tràn ra ngoài đúng bằng thể tích của vật chiếm chỗ:

V = 0,5 lít = 0,5 dm3 = 5.10-4 m3.

Khi thả vật vào trong chất lỏng, vật chịu tác dụng của 2 lực là trọng lực  P và lực đẩy Archimedes  FA. Hai lực này cùng phương, ngược chiều. Số chỉ của lực kế là độ lớn F của hợp lực giữa  P và  FA.

Lực đẩy Ác-si-mét: FA = ρn.V.g = 1000.5.10-4.10 = 5 N.

Trọng lượng của vật: P = F + FA = 8,5 + 5 = 13,5 N.

Vậy khối lượng của vật là:  m=P10=1,35kg.

Khối lượng riêng của vật  ρ=mV=1,355.104=2700 kg/m3. Vậy đó là nhôm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thả một vật không thấm nước vào nước thì  35 thể tích của nó bị chìm. Hỏi khi thả vào trong dầu thì bao nhiêu phần thể tích của vật sẽ bị chìm? Cho khối lượng riêng của dầu và nước lần lượt là 800 kg/m3 và 1000 kg/m3.

Xem đáp án » 11/03/2024 724

Câu 2:

Đổi 1g/cm3 bằng

Xem đáp án » 11/03/2024 516

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây về khối lượng riêng là đúng?

Xem đáp án » 11/03/2024 452

Câu 4:

Tính khối lượng của một khối đá hoa cương dạng hình hộp chữ nhật có kích thước 2,0 m x 3,0 m x 1,5 m. Biết khối lượng riêng của đá hoa cương là  ρ=2750kg/m3.

Xem đáp án » 11/03/2024 382

Câu 5:

Cho m, V lần lượt là khối lượng và thể tích của một vật. Biểu thức xác định khối lượng riêng của chất tạo thành vật đó có dạng nào sao đây?

Xem đáp án » 11/03/2024 155

Câu 6:

Đơn vị của khối lượng riêng của một chất?

Xem đáp án » 11/03/2024 126

Bình luận


Bình luận