Câu hỏi:

11/03/2024 78

Biết thể tích các chất chứa trong bốn bình ở hình vẽ bằng nhau,  S1=S2=S3=4S4;ρcat=3,6ρnuocmuoi=4ρnuoc. Sự so sánh nào sau đây về áp lực của các chất trong bình tác dụng lên đáy bình là đúng?

Biết thể tích các chất chứa trong bốn bình ở hình vẽ bằng nhau,  (ảnh 1)

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Áp lực có độ lớn bằng trọng lượng P của vật tác dụng lên mặt đáy.

Trọng lượng: P = mg

Mà khối lượng  m=ρV

Do thể tích của chất lỏng ở các bình bằng nhau, mà  ρcat=3,6ρnuocmuoi=4ρnuoc nên có:

mcat=3,6mnuocmuoi=4mnuocPcat=3,6Pnuocmuoi=4Pnuoc

Fcat=3,6Fnuocmuoi=4FnuocF1=3,6F4=4F2=4F3F1>F4>F2=F3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một khối sắt đặc hình hộp chữ nhật, có kích thước các cạnh tương ứng là 50 cm x 30cm x 15cm. Hỏi người ta phải đặt khối sắt đó như thế nào để áp suất của nó gây lên mặt sàn là 39 000 N/m2. Biết khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3.

Xem đáp án » 11/03/2024 722

Câu 2:

Một vật có dạng hình hộp chữ nhật có kích thước 20 x 10 x 5 cm đặt trên mặt bàn nằm ngang. Biết khối lượng riêng của chất làm vật ρ = 1840 kg/m3. Tính áp suất lớn nhất và nhỏ nhất khi vật đó tác dụng lên mặt bàn.

Xem đáp án » 11/03/2024 422

Câu 3:

Chọn đáp án đúng. Tác dụng của áp lực lên mặt bị ép càng lớn khi nào?

Xem đáp án » 11/03/2024 231

Câu 4:

Khi nhúng một khối lập phương vào nước, mặt nào của khối lập phương chịu áp lực lớn nhất của nước?

Xem đáp án » 11/03/2024 107

Câu 5:

Áp lực là:

Xem đáp án » 11/03/2024 83

Câu 6:

Đơn vị nào không phải đơn vị đo của áp suất là:

Xem đáp án » 11/03/2024 83

Bình luận


Bình luận