Câu hỏi:

19/03/2024 168

Hãy tạo chương trình Chào hỏi cho phép nhập tên người dùng từ bàn phím, sau đó nhân vật mèo trong Scratch sẽ nói "Chào bạn" kèm theo tên người dùng vừa nhập. Ví dụ, khi chạy chương trình, nhập tên người dùng là “Lan”, nhân vật mèo sẽ nói “Chào bạn Lan” (Hình 6).

Hãy tạo chương trình Chào hỏi cho phép nhập tên người dùng từ bàn phím, sau đó nhân vật mèo trong Scratch sẽ nói (ảnh 1)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Mở phần mềm Scratch

- Tạo khối lệnh như sau:

Hãy tạo chương trình Chào hỏi cho phép nhập tên người dùng từ bàn phím, sau đó nhân vật mèo trong Scratch sẽ nói (ảnh 2)

 

- Kiểm tra và chạy chương trình:

Chương trình yêu cầu nhập tên


Hãy tạo chương trình Chào hỏi cho phép nhập tên người dùng từ bàn phím, sau đó nhân vật mèo trong Scratch sẽ nói (ảnh 3)

Chương trình hiển thị kết quả:

 


Hãy tạo chương trình Chào hỏi cho phép nhập tên người dùng từ bàn phím, sau đó nhân vật mèo trong Scratch sẽ nói (ảnh 4)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu các bước tạo biếnNêu các bước tạo biến   trong Scratch.  (ảnh 1) trong Scratch.

Xem đáp án » 19/03/2024 1,336

Câu 2:

Khi nháy chuột vào nút lệnh cờ xanh (Go) , chương trình Scratch ở Hình 3 sẽ hoạt động như thế nào?

Khi nháy chuột vào nút lệnh cờ xanh (Go)  , chương trình Scratch ở Hình 3 sẽ hoạt động như thế nào? (ảnh 1)

Xem đáp án » 19/03/2024 693

Câu 3:

Tạo và chạy chương trình Scratch tính diện tích S của hình chữ nhật có số đo chiều dài a, chiều rộng b được nhập từ bàn phím.

Xem đáp án » 19/03/2024 469

Câu 4:

Sắp xếp các lệnh, khối lệnh dưới đây để tạo chương trình Scratch tương ứng với mô tả cấu trúc tuần tự việc tính diện tích sân chơi hình chữ nhật em đã thực hiện tại của mục 1 ở phần Khám phá.

Sắp xếp các lệnh, khối lệnh dưới đây để tạo chương trình Scratch tương ứng với mô tả cấu trúc tuần tự việc tính diện tích sân chơi hình chữ nhật em đã thực (ảnh 1)

Xem đáp án » 19/03/2024 401

Câu 5:

Tạo và chạy chương trình Scratch tính chu vi C của hình tròn có số đo đường kính d được nhập từ bàn phím.

Xem đáp án » 19/03/2024 135

Câu 6:

Tạo và chạy chương trình Scratch như ở Hình 3. Tạo thêm biến, bổ sung lệnh để chương trình tính, thông báo diện tích, chu vi mảnh vườn.

Tạo và chạy chương trình Scratch như ở Hình 3. Tạo thêm biến, bổ sung lệnh để chương trình tính, thông báo diện tích, chu vi mảnh vườn. (ảnh 1)

Xem đáp án » 19/03/2024 126

Bình luận


Bình luận