Câu hỏi:

20/03/2024 56

a) Hình 1 là chương trình tính tiền mua vé tham quan một khu du lịch. Hãy cho biết nếu gia đình em đi tham quan thì phải trả bao nhiêu tiền.

a) Hình 1 là chương trình tính tiền mua vé tham quan một khu du lịch. Hãy cho biết nếu gia đình em đi tham quan thì phải trả bao nhiêu tiền. (ảnh 1)

 

b) Bảng 1 là giá vé tham quan trong tháng khuyến mãi. Nếu đi tham quan vào các ngày trong tuần thì chương trình ở Hình 1 có tính đúng số tiền mua vé gia đình em phải trả hay không? Tại sao?

a) Hình 1 là chương trình tính tiền mua vé tham quan một khu du lịch. Hãy cho biết nếu gia đình em đi tham quan thì phải trả bao nhiêu tiền. (ảnh 2)

 

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Nếu gia đình em đi tham quan thì phải trả số tiền là: 50 000 × số người của gia đình em. Vì trong khối lệnh có câu lệnh sau:

a) Hình 1 là chương trình tính tiền mua vé tham quan một khu du lịch. Hãy cho biết nếu gia đình em đi tham quan thì phải trả bao nhiêu tiền. (ảnh 3)

b) Nếu đi tham quan vào các ngày trong tuần thì chương trình ở Hình 1 không tính đúng số tiền mua vé gia đình em phải trả vì chương trình ở Hình 1 luôn tính giá vé các ngày trong tuần là 50 000 đồng/người, trong khi giá vé vào các ngày trong tuần là 30000 đồng/người

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở Bảng 1, những phép toán nào trong Scratch có dấu phép toán giống hoặc khác với dấu phép toán trong Toán học?

 
Ở Bảng 1, những phép toán nào trong Scratch có dấu phép toán giống hoặc khác với dấu phép toán trong Toán học? (ảnh 1)Ở Bảng 1, những phép toán nào trong Scratch có dấu phép toán giống hoặc khác với dấu phép toán trong Toán học? (ảnh 2)

Xem đáp án » 20/03/2024 259

Câu 2:

Hãy lắp ghép các lệnh Scratch ở cột B vào đúng vị trí trong khối lệnh rẽ nhánh dạng thiếu ở cột A để tính tiền vé tham quan vào cuối tuần theo giá vé ở Bảng 1.

Hãy lắp ghép các lệnh Scratch ở cột B vào đúng vị trí trong khối lệnh rẽ nhánh dạng thiếu ở cột A để tính tiền vé tham quan (ảnh 1)

Xem đáp án » 20/03/2024 199

Câu 3:

Hãy cùng với bạn tạo chương trình trò chơi đoán số với gợi ý như sau:

- Sử dụng lệnh

Hãy cùng với bạn tạo chương trình trò chơi đoán số với gợi ý như sau:  - Sử dụng lệnh (ảnh 1)

  để tạo số bí mật (so_bi_mat).

- Chương trình cho phép người chơi đoán số bằng cách nhập một số từ bàn phím (so_nhap).

So sánh so_nhap với so_bi_mat:

+ Nếu so_nhap < so_bi_mat thông báo “Bạn đã nhập số nhỏ hơn số bí mật”.

+ Nếu so_nhap > so_bi_mat thông báo “Bạn đã nhập số lớn hơn số bí mật”.

+ Nếu so_nhap = so_bi_mat thông báo “Chúc mừng bạn đã đoán đúng”.

- Chương trình kết thúc khi người chơi đoán đúng số bí mật.

Xem đáp án » 20/03/2024 184

Câu 4:

Tạo và chạy chương trình tính tiền mua vở theo giá bán ở Bảng 5.

Tạo và chạy chương trình tính tiền mua vở theo giá bán ở Bảng 5. (ảnh 1)

Xem đáp án » 20/03/2024 124

Câu 5:

Hãy sử dụng cách nói “Nếu ... thì ...”, “Nếu ... thì ... không thì ...” để mô tả cách tính tiền vé xem phim của một rạp chiếu phim theo giá vé ở Bảng 2.

Hãy sử dụng cách nói “Nếu ... thì ...”, “Nếu ... thì ... không thì ...” để mô tả cách tính tiền vé xem phim của một rạp chiếu phim theo giá vé ở Bảng 2. (ảnh 1)

Xem đáp án » 20/03/2024 118

Câu 6:

Ghép mỗi phát biểu ở cột bên trái với khối lệnh Scratch tương ứng ở cột bên phải.

Ghép mỗi phát biểu ở cột bên trái với khối lệnh Scratch tương ứng ở cột bên phải. (ảnh 1)

Xem đáp án » 20/03/2024 91

Câu 7:

Hãy lựa chọn, lắp ghép một số lệnh Scratch ở cột B vào đúng vị trí trong khối lệnh 1, khối lệnh 2 ở cột A để tính đúng tiền vé xem phim theo giá vé ở Bảng 2.

Lưu ý: Mỗi lệnh ở cột B có thể được sử dụng nhiều lần.

Hãy lựa chọn, lắp ghép một số lệnh Scratch ở cột B vào đúng vị trí trong khối lệnh 1, khối lệnh 2 ở cột A để tính đúng tiền vé xem phim theo giá vé ở  (ảnh 1)

Xem đáp án » 20/03/2024 74

Bình luận


Bình luận