Câu hỏi:

20/03/2024 86

Ghép mỗi phát biểu ở cột bên trái với khối lệnh Scratch tương ứng ở cột bên phải.

Ghép mỗi phát biểu ở cột bên trái với khối lệnh Scratch tương ứng ở cột bên phải. (ảnh 1)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: 1 - b, 2 - c, 3 - a

Căn cứ vào biểu thức điều kiện và hành động diễn ra tương ứng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở Bảng 1, những phép toán nào trong Scratch có dấu phép toán giống hoặc khác với dấu phép toán trong Toán học?

 
Ở Bảng 1, những phép toán nào trong Scratch có dấu phép toán giống hoặc khác với dấu phép toán trong Toán học? (ảnh 1)Ở Bảng 1, những phép toán nào trong Scratch có dấu phép toán giống hoặc khác với dấu phép toán trong Toán học? (ảnh 2)

Xem đáp án » 20/03/2024 253

Câu 2:

Hãy lắp ghép các lệnh Scratch ở cột B vào đúng vị trí trong khối lệnh rẽ nhánh dạng thiếu ở cột A để tính tiền vé tham quan vào cuối tuần theo giá vé ở Bảng 1.

Hãy lắp ghép các lệnh Scratch ở cột B vào đúng vị trí trong khối lệnh rẽ nhánh dạng thiếu ở cột A để tính tiền vé tham quan (ảnh 1)

Xem đáp án » 20/03/2024 197

Câu 3:

Hãy cùng với bạn tạo chương trình trò chơi đoán số với gợi ý như sau:

- Sử dụng lệnh

Hãy cùng với bạn tạo chương trình trò chơi đoán số với gợi ý như sau:  - Sử dụng lệnh (ảnh 1)

  để tạo số bí mật (so_bi_mat).

- Chương trình cho phép người chơi đoán số bằng cách nhập một số từ bàn phím (so_nhap).

So sánh so_nhap với so_bi_mat:

+ Nếu so_nhap < so_bi_mat thông báo “Bạn đã nhập số nhỏ hơn số bí mật”.

+ Nếu so_nhap > so_bi_mat thông báo “Bạn đã nhập số lớn hơn số bí mật”.

+ Nếu so_nhap = so_bi_mat thông báo “Chúc mừng bạn đã đoán đúng”.

- Chương trình kết thúc khi người chơi đoán đúng số bí mật.

Xem đáp án » 20/03/2024 180

Câu 4:

Tạo và chạy chương trình tính tiền mua vở theo giá bán ở Bảng 5.

Tạo và chạy chương trình tính tiền mua vở theo giá bán ở Bảng 5. (ảnh 1)

Xem đáp án » 20/03/2024 119

Câu 5:

Hãy sử dụng cách nói “Nếu ... thì ...”, “Nếu ... thì ... không thì ...” để mô tả cách tính tiền vé xem phim của một rạp chiếu phim theo giá vé ở Bảng 2.

Hãy sử dụng cách nói “Nếu ... thì ...”, “Nếu ... thì ... không thì ...” để mô tả cách tính tiền vé xem phim của một rạp chiếu phim theo giá vé ở Bảng 2. (ảnh 1)

Xem đáp án » 20/03/2024 113

Câu 6:

Hãy lựa chọn, lắp ghép một số lệnh Scratch ở cột B vào đúng vị trí trong khối lệnh 1, khối lệnh 2 ở cột A để tính đúng tiền vé xem phim theo giá vé ở Bảng 2.

Lưu ý: Mỗi lệnh ở cột B có thể được sử dụng nhiều lần.

Hãy lựa chọn, lắp ghép một số lệnh Scratch ở cột B vào đúng vị trí trong khối lệnh 1, khối lệnh 2 ở cột A để tính đúng tiền vé xem phim theo giá vé ở  (ảnh 1)

Xem đáp án » 20/03/2024 71

Bình luận


Bình luận