Câu hỏi:

20/03/2024 33

Hãy trao đổi với bạn để thực hiện các yêu cầu sau:

a) Đề xuất các cặp số a, b cụ thể để phát hiện lỗi trong chương trình ở Hình 3.

b) Cho biết với những cặp số nào thì chương trình đưa ra thông báo đúng, cặp số nào chương trình đưa ra thông báo sai. Tại sao?

c) Đề xuất phương án chỉnh sửa chương trình ở Hình 3 để chương trình đưa ra thông báo đúng với mọi cặp số a, b.

Hãy trao đổi với bạn để thực hiện các yêu cầu sau:  a) Đề xuất các cặp số a, b cụ thể để phát hiện lỗi trong chương trình ở Hình 3. (ảnh 1)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Em cần chạy thử chương trình với các cặp số ở 3 trường hợp a > b, a < b, a = b.

Ví dụ như 3 và 3, 3 và 5, 6 và 4

b) Các cặp số 3 và 5, 6 và 4 đưa ra kết quả đúng, cặp số 3 và 3 đưa ra kết quả sai

c) Để chương trình chạy đúng thì cần chỉnh sửa khối lệnh như sau:

Hãy trao đổi với bạn để thực hiện các yêu cầu sau:  a) Đề xuất các cặp số a, b cụ thể để phát hiện lỗi trong chương trình ở Hình 3. (ảnh 2)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một bạn tạo chương trình Scratch so sánh hai số a, b được nhập từ bàn phím như ở Hình 1.

Một bạn tạo chương trình Scratch so sánh hai số a, b được nhập từ bàn phím như ở Hình 1. (ảnh 1)

Theo em, khi nháy chuột vào nút lệnh GoMột bạn tạo chương trình Scratch so sánh hai số a, b được nhập từ bàn phím như ở Hình 1. (ảnh 2), chương trình ở Hình 1 có hoạt động không? Tại sao?

Xem đáp án » 20/03/2024 648

Câu 2:

Theo em, tại sao cần chạy thử chương trình?

Xem đáp án » 20/03/2024 470

Câu 3:

Tạo chương trình như ở Hình 1, thực hiện chạy thử, tìm lỗi và sửa lỗi để chương trình đưa ra thông báo đúng với mọi cặp số a, b.

Tạo chương trình như ở Hình 1, thực hiện chạy thử, tìm lỗi và sửa lỗi để chương trình đưa ra thông báo đúng với mọi cặp số a, b. (ảnh 1)

Xem đáp án » 20/03/2024 223

Câu 4:

Hãy trao đổi với bạn và cho biết tại sao chương trình ở Hình 3 đưa ra thông báo sai khi nhập a =3, b = 3 (Hình 4).

Hãy trao đổi với bạn và cho biết tại sao chương trình ở Hình 3 đưa ra thông báo sai khi nhập a =3, b = 3 (Hình 4). (ảnh 1)

Xem đáp án » 20/03/2024 99

Câu 5:

Em hãy đề xuất cách chỉnh sửa để chương trình ở Hình 2 có thể hoạt động được.

Em hãy đề xuất cách chỉnh sửa để chương trình ở Hình 2 có thể hoạt động được. (ảnh 1)

Xem đáp án » 20/03/2024 72

Câu 6:

Hãy trao đổi với bạn và cho biết: Chương trình ở Hình 2 có hoạt động không. Tại sao?

Hãy trao đổi với bạn và cho biết: Chương trình ở Hình 2 có hoạt động không. Tại sao? (ảnh 1)

Xem đáp án » 20/03/2024 53

Câu 7:

Trong tiết thực hành ở các bài 9, 10, 11, 12 em đã chạy thử chương trình Scratch do em tạo ra. Hãy trao đổi với bạn về những lỗi em đã được phát hiện và cho biết lỗi nào dẫn đến chương trình không hoạt động, lỗi nào dẫn đến chương trình hoạt động không như mong muốn.

Xem đáp án » 20/03/2024 47

Bình luận


Bình luận