Câu hỏi:

12/07/2024 142

Trong từng luận điểm, sự kết hợp giữa lí lẽ và bằng chứng được thể hiện như thế nào?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sự kết hợp giữa lí lẽ và bằng chứng trong từng luận điểm: Bằng chứng và lí lẽ làm sáng tỏ cho luận điểm.

- Luận điểm 1:

+ Lí lẽ: Về đề tài… Về thi liệu… Về thể thơ

+ Bằng chứng: Chim, mây, sông,…

- Luận điểm 2:

+ Lí lẽ: Xuất phát từ quan niệm thẩm mĩ khác nhau…

+ Bằng chứng: Ở bài thơ Giang tuyết…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ cùng phong cách hoặc khác phong cách sáng tác mà bạn yêu thích.

Xem đáp án » 12/07/2024 263

Câu 2:

Nhận xét cách sắp xếp các luận điểm ở phần thân bài.

Xem đáp án » 12/07/2024 138

Câu 3:

Mở bài, thân bài và kết bài  của ngữ liệu đã đáp ứng được yêu cầu của kiểu bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ như thế nào?

Xem đáp án » 12/07/2024 124

Câu 4:

Từ ngữ liệu trên, bạn rút ra được những lưu ý gì khi viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ?

Xem đáp án » 12/07/2024 123

Câu 5:

Bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ là kiểu bài nghị luận văn học dùng lí lẽ và bằng chứng để làm rõ những điểm tương đồng/ khác biệt về đặc điểm/ giá trị nội dung và nghệ thuật của hai tác phẩm thơ.

Xem đáp án » 12/07/2024 72

Bình luận


Bình luận