Câu hỏi:

13/07/2024 95

Ngoài Bài Mở đầu, sách có 10 bài học. Bảng dưới đây giới thiệu cấu trúc của mỗi bài học và nhiệm vụ của học sinh.

Các phần của bài học

Nhiệm vụ của học sinh

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

• Đọc trước khi học để có định hướng đúng

• Đọc sau khi học để tự đánh giá.

KIẾN THỨC NGỮ VĂN

• Đọc trước khi học để có kiến thức làm căn cứ thực hành.

• Vận dụng trong quá trình thực hành.

ĐỌC

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

- Tên văn bản

- Chuẩn bị

- Đọc hiểu

THỰC HÀNH ĐỌC HIỂU

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

• Tìm hiểu thông tin về thể loại, bối cảnh, tác giả, tác phẩm,...

• Đọc trực tiếp văn bản, các câu gợi ý ở bên phải và chú thích ở chân trang.

• Trả lời câu hỏi đọc hiểu.

 

• Làm bài tập thực hành tiếng Việt.

VIẾT

- ĐỊNH HƯỚNG

- THỰC HÀNH

• Đọc định hướng viết.

• Làm các bài tập thực hành viết.

NÓI VÀ NGHE

- ĐỊNH HƯỚNG

- THỰC HÀNH

• Đọc định hướng nói và nghe.

• Làm bài tập thực hành nói và nghe.

TỰ ĐÁNH GIÁ

Tự đánh giá kết quả đọc hiểu và viết thông qua đọc, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận về một đoạn văn hoặc văn bản tương tự các văn bản đã học.

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

• Đọc mở rộng theo gợi ý.

• Thu thập tư liệu liên quan đến bài học

Bài Mở đầu cung cấp cho em những thông tin gì về nội dung sẽ học ở sách Ngữ văn 12 ?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thông tin về nội dung sách Ngữ Văn 12 :

* Phần học đọc

- Đọc hiểu văn bản truyện: truyện truyền kì, truyện ngắn hiện đại, tiểu thuyết hiện đại

- Đọc hiểu văn bản thơ: Thơ lục bát, thơ tự do, thơ bảy chữ

- Đọc hiểu văn bản kí : nhật kí, phóng sự, hồi kí

- Đọc hiểu văn bản hài kịch

- Đọc hiểu văn tế

- Đọc hiểu thơ văn Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh

- Đọc hiểu văn bản nghị luận

- Đọc hiểu văn bản thông tin : Vai trò của công nghệ thông tin và cách mạng 4.0 và bình đẳng giới

* Phần thực hành tiếng Việt

- Từ ngữ và ngữ pháp : Lỗi lô gích, lỗi câu mơ hồ và cách sửa

- Hoạt động giao tiếp :

+ Đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật

+ Biện pháp tu từ nói mỉa, nghịch ngữ

+ Tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong học tập, nghiên cứu

+ Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ

- Sự phát triển của ngôn ngữ : Giữ gìn và phát triển tiếng Việt

* Phần Viết

- Viết văn bản nghị luận :

+ Văn bản nghị luận so sánh , đánh giá hai tác phẩm văn học

+ Văn bản nghị luận liên quan đến một vấn đề tuổi trẻ

+ Văn bản dưới hình thức thư trao đổi công việc hoạc một vấn đề đáng quan tâm

+ Bài phát biểu trong lễ phát động phong trào hoặc hoạt động xã hội

- Viết văn bản thuyết minh : Viết báo cáo kết quả của bài tập dự án có sử dụng sơ đồ, bảng biểu, có thuyết minh các hình ảnh minh hoạ, có sử dụng trích dẫn.

Phần nói và nghe

- Nói :

+ Trình bày, đánh giá hai tác phẩm văn học

+ Thuyết trình về một vấn đề tuổi trẻ

+ Trình bày báo cáo kết quả của bài tập dự án

- Nghe : Nắm bắt nội dung và quan điểm của bài thuyết trình. Nhận xét đánh giá nội dung cách thức thuyết trình.

- Nói – Nghe tương tác : Tranh luận ý kiến ; tôn trọng người đối thoại. Thể hiện thái độ cầu thị khi thảo luận

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bài Thơ văn Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh gồm các nội dung lớn nào? Khi đọc cần chú ý những gì?

Xem đáp án » 10/04/2024 75

Câu 2:

Nêu những nội dung chính của bài Tổng kết. Vì sao cần có bài Tổng kết?

Xem đáp án » 10/04/2024 73

Câu 3:

Trong phần I. Học đọc, sách hướng dẫn đọc những kiểu bài học nào? Nội dung nêu ở mỗi bài cho biết thông tin gì?

Xem đáp án » 10/04/2024 65

Câu 4:

Mục Cấu trúc sách Ngữ văn 12 ở phần cuối Bài Mở đầu có tác dụng gì?

Xem đáp án » 10/04/2024 54

Câu 5:

Dựa vào các đề mục lớn có trong Bài Mở đầu, hãy trình bày thành một sơ đồ thể hiện nội dung của bài học này.

Xem đáp án » 11/07/2024 51

Bình luận


Bình luận