Câu hỏi:

10/04/2024 55

Mục Cấu trúc sách Ngữ văn 12 ở phần cuối Bài Mở đầu có tác dụng gì?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Mục Cấu trúc sách Ngữ văn 12 ở phần cuối Bài Mở đầu có tác dụng : Giới thiệu cấu trúc của mỗi bài học và nhiệm vụ cần làm trong từng phần cụ thể. Qua đó giúp em nắm rõ tổng quát về các phần của bài học cũng như các hoạt động cần làm trước khi học của từng phần và góp phần định hướng trong việc thiết lập kế hoạch soạn bài và tự học bài ở nhà.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngoài Bài Mở đầu, sách có 10 bài học. Bảng dưới đây giới thiệu cấu trúc của mỗi bài học và nhiệm vụ của học sinh.

Các phần của bài học

Nhiệm vụ của học sinh

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

• Đọc trước khi học để có định hướng đúng

• Đọc sau khi học để tự đánh giá.

KIẾN THỨC NGỮ VĂN

• Đọc trước khi học để có kiến thức làm căn cứ thực hành.

• Vận dụng trong quá trình thực hành.

ĐỌC

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

- Tên văn bản

- Chuẩn bị

- Đọc hiểu

THỰC HÀNH ĐỌC HIỂU

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

• Tìm hiểu thông tin về thể loại, bối cảnh, tác giả, tác phẩm,...

• Đọc trực tiếp văn bản, các câu gợi ý ở bên phải và chú thích ở chân trang.

• Trả lời câu hỏi đọc hiểu.

 

• Làm bài tập thực hành tiếng Việt.

VIẾT

- ĐỊNH HƯỚNG

- THỰC HÀNH

• Đọc định hướng viết.

• Làm các bài tập thực hành viết.

NÓI VÀ NGHE

- ĐỊNH HƯỚNG

- THỰC HÀNH

• Đọc định hướng nói và nghe.

• Làm bài tập thực hành nói và nghe.

TỰ ĐÁNH GIÁ

Tự đánh giá kết quả đọc hiểu và viết thông qua đọc, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận về một đoạn văn hoặc văn bản tương tự các văn bản đã học.

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

• Đọc mở rộng theo gợi ý.

• Thu thập tư liệu liên quan đến bài học

Bài Mở đầu cung cấp cho em những thông tin gì về nội dung sẽ học ở sách Ngữ văn 12 ?

Xem đáp án » 13/07/2024 96

Câu 2:

Nêu những nội dung chính của bài Tổng kết. Vì sao cần có bài Tổng kết?

Xem đáp án » 10/04/2024 78

Câu 3:

Bài Thơ văn Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh gồm các nội dung lớn nào? Khi đọc cần chú ý những gì?

Xem đáp án » 10/04/2024 76

Câu 4:

Trong phần I. Học đọc, sách hướng dẫn đọc những kiểu bài học nào? Nội dung nêu ở mỗi bài cho biết thông tin gì?

Xem đáp án » 10/04/2024 67

Câu 5:

Dựa vào các đề mục lớn có trong Bài Mở đầu, hãy trình bày thành một sơ đồ thể hiện nội dung của bài học này.

Xem đáp án » 11/07/2024 51

Bình luận


Bình luận