Câu hỏi:

13/07/2024 51

Tính năng lượng liên kết của hạt nhân 612C ra đơn vị MeV và đơn vị J.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Độ hụt khối của hạt nhân 612C được sử dụng ở kết quả bài trên.

Δm=0,09571u

Năng lượng liên kết:Wlk=Δmc2=0,09571.931,5=89,15MeV=89,15.1,6.1013=1,43.1011J

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Arktika là tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga. Với chiều dài 173 m, cao 15 m, tàu được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân, mỗi lò có công suất 175 MW, giúp tàu phá lớp băng dày đến 3 m. Nếu lò phản ứng này sử dụng năng lượng từ sự phân hạch của 92235U, mỗi phân hạch sinh ra trung bình 203 MeV; tính khối lượng 92235U mà lò phản ứng tiêu thụ trong 1 ngày. Cho số Avogadro NA = 6,02. 1023 nguyên tử/mol và khối lượng mol nguyên tử của 92235U là 235 g/mol.

Arktika là tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga. Với chiều dài 173 m, cao 15 m, tàu được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân, mỗi lò có công suất 175 MW, giúp tàu phá lớp băng dày đến 3 m. Nếu lò phản ứng này sử dụng năng lượng từ sự phân hạch của  , mỗi phân hạch sinh ra trung bình 203 MeV; tính khối lượng   mà lò phản ứng tiêu thụ (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 149

Câu 2:

Dựa vào Hình 2.3, sắp xếp các hạt nhân sau theo thứ tự độ bền vững tăng dần:36Li,612C,714N,1020Ne

Dựa vào Hình 2.3, sắp xếp các hạt nhân sau theo thứ tự độ bền vững tăng dần:      (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 132

Câu 3:

Năng lượng toả ra khi 1,000 kg 92235U bị phân hạch hoàn toàn theo phản ứng trong Hình 2.4 tương đương với năng lượng toả ra khi đốt cháy bao nhiêu tấn than đá? Cho biết: khối lượng mol nguyên tử của uranium là 235,0439 g/mol; số Avogadro NA = 6,02.1023 nguyên tử/mol. Mỗi kg than đá khi đốt cháy hoàn toàn toả ra 27.106 J năng lượng nhiệt.

Năng lượng toả ra khi 1,000 kg 235 U 92  bị phân hạch hoàn toàn theo phản ứng trong Hình 2.4 tương đương với  (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 88

Câu 4:

Tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 612C.

Xem đáp án » 13/07/2024 83

Câu 5:

Hạt nhân 2656Fe có năng lượng liên kết riêng bằng 8,8 MeV/nucleon là một trong những hạt nhân bền vững nhất trong tự nhiên. Tính độ hụt khối của hạt nhân này.

Xem đáp án » 13/07/2024 69

Câu 6:

Tính 1 MeV/c2 ra đơn vị kilôgam.

Xem đáp án » 12/07/2024 46

Bình luận


Bình luận