Câu hỏi:

12/07/2024 84

Độ phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ phụ thuộc vào yếu tố nào?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Độ phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ phụ thuộc vào yếu tố:

+ Tỷ lệ phóng xạ tự nhiên (hoặc hằng số phóng xạ): Đây là tỷ lệ mà một số hạt phóng xạ phân rã trong một đơn vị thời gian. Mỗi loại izotope có một hằng số phóng xạ riêng, và nó quyết định tốc độ phóng xạ tự nhiên của mẫu. Các izotop không ổn định sẽ phóng xạ với tốc độ khác nhau, dựa trên độ không ổn định của hạt nhân của chúng.

+ Khối lượng và loại chất phóng xạ: Khối lượng của mẫu phóng xạ ảnh hưởng đến tỷ lệ phóng xạ. Một mẫu có khối lượng lớn hơn sẽ chứa nhiều hạt phóng xạ hơn, do đó, tỷ lệ phóng xạ sẽ cao hơn. Loại chất phóng xạ cũng quan trọng, vì một số loại đồng vị có tỷ lệ phóng xạ tự nhiên cao hơn so với những loại khác.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một mẫu chứa đồng vị 2760Co là chất phóng xạ với chu kì bán rã 5,27 năm, được sử dụng trong điều trị ung thư. Độ phóng xạ của mẫu khi mới sản xuất là H0. Mẫu đó sẽ hết hạn sử dụng khi độ phóng xạ của nó giảm còn 0,70H0. Xác định thời hạn sử dụng của mẫu đó.

Xem đáp án » 12/07/2024 256

Câu 2:

Giải thích sự lệch khác nhau của các tia phóng xạ trong điện trường ở Hình 3.5.

Giải thích sự lệch khác nhau của các tia phóng xạ trong điện trường ở Hình 3.5.   (ảnh 1)

Xem đáp án » 12/07/2024 112

Câu 3:

Trong nghiên cứu địa chất, các nhà khoa học sử dụng đơn vị picocuri (pCi) để so sánh độ phóng xạ rất nhỏ của các mẫu đất đá tự nhiên.

1 pCi = 10-12 Ci

Trong đó, 1 Ci là độ phóng xạ của 1 gam 88226Ra có chu kì bán rã là 1 600 năm.

Hãy đổi 1 Ci ra đơn vị Bq. Lấy khối lượng mol nguyên tử của 88226Ra là 226 g/mol và số Avogadro là 6,02.1023 nguyên tử/mol.

Xem đáp án » 12/07/2024 94

Câu 4:

Hạt nhân 614C là chất phóng xạ β- có chu kì bán rã là 5 730 năm. Trong cây có chất phóng xạ 614C do hấp thụ carbon dioxide từ không khí trong quá trình quang hợp. Độ phóng xạ của một mẫu gỗ tươi và một mẫu gỗ cổ đại đã chết cùng loài, cùng khối lượng lần lượt là 0,250 Bq và 0,215 Bq. Xác định xem mẫu gỗ cổ đại đã chết cách đây bao lâu.

Xem đáp án » 11/07/2024 92

Câu 5:

Sau khoảng thời gian là bao nhiêu chu kì bán rã thì số hạt nhân chất phóng xạ còn lại bằng 116 số hạt nhân ban đầu?

Xem đáp án » 11/07/2024 85

Câu 6:

Một mẫu chất phóng xạ β+815O có độ phóng xạ 2,80.107 Bq. Biết rằng hằng số phóng xạ của 815O là 5,67.10-3 s-1.

a) Xác định số hạt nhân chất phóng xạ có trong mẫu khi đó.

b) Xác định số hạt positron mẫu chất phát ra trong khoảng thời gian 1,00 ms. Coi gần đúng rằng độ phóng xạ của mẫu không thay đổi trong khoảng thời gian rất ngắn này.

Xem đáp án » 11/07/2024 73

Bình luận


Bình luận