Câu hỏi:

27/07/2019 107,743

Yếu tố nào dưới đây giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất trong quá trình sản xuất?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sức lao động với tính sáng tạo, giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất. Bởi  suy đến cùng, trình độ phát triển của tư liệu sản xuất là phản ánh sức lao động sáng tạo của con người.

Đáp án B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất là

Xem đáp án » 27/07/2019 154,117

Câu 2:

Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động, yếu tố nào dưới đây là quan trọng nhất?

Xem đáp án » 27/07/2019 146,265

Câu 3:

Hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động là

Xem đáp án » 27/07/2019 119,879

Câu 4:

Quá trình sản xuất gồm các yếu tố nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 106,221

Câu 5:

Một trong những vai trò của sản xuất của cải vật chất là

Xem đáp án » 27/07/2019 97,672

Câu 6:

Yếu tố nào dưới đây là tư liệu lao động?

Xem đáp án » 27/07/2019 90,621

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »