Câu hỏi:

27/07/2019 111,327

Quá trình sản xuất gồm các yếu tố nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Mọi quá trình sản xuất đều là sự kết hợp của ba yếu tố, sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất là

Xem đáp án » 27/07/2019 168,386

Câu 2:

Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động, yếu tố nào dưới đây là quan trọng nhất?

Xem đáp án » 27/07/2019 162,386

Câu 3:

Hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động là

Xem đáp án » 27/07/2019 128,474

Câu 4:

Yếu tố nào dưới đây giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất trong quá trình sản xuất?

Xem đáp án » 27/07/2019 115,586

Câu 5:

Một trong những vai trò của sản xuất của cải vật chất là

Xem đáp án » 27/07/2019 102,543

Câu 6:

Yếu tố nào dưới đây là tư liệu lao động?

Xem đáp án » 27/07/2019 94,744

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900