Câu hỏi:

27/02/2020 10,572

Viết tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 5 bằng hai cách. Biểu diễn trên tia số các phần tử của tập hợp A.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Các số tự nhiên không vượt quá 5 gồm 0, 1, 2, 3, 4, 5. Do đó ta viết A như sau :

Cách 1. Liệt kê : A = {0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4; 5}

Cách 2. Chỉ ra tính chất đặc trưng: A = {x ∈ N | x ≤ 5}.

– Biểu diễn các số 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4; 5 trên tia số như sau:

Giải bài 8 trang 8 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết số tự nhiên liền trước mỗi số:

35 ;         1000 ;         b (với b ∈ N*)

 

Xem đáp án » 27/02/2020 5,523

Câu 2:

Viết số tự nhiên liền sau mỗi số:

17;         99 ;         a (với a ∈ N)

Xem đáp án » 27/02/2020 4,935

Câu 3:

Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần:

.... , 4600 , ....

 

.... , .... , a

Xem đáp án » 27/02/2020 4,171

Câu 4:

Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

B = {x ∈ N* | x < 5}

Xem đáp án » 27/02/2020 3,482

Câu 5:

Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần:

28, …, …

…, 100, …

Xem đáp án » 27/02/2020 2,761

Câu 6:

Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

A = {x ∈ N | 12 < x < 16}

Xem đáp án » 27/02/2020 2,322

Bình luận


Bình luận