Câu hỏi:

27/02/2020 9,160

Viết số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7.

Câu hỏi trong đề:   Bài 3: Ghi số tự nhiên !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7 là 1357.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dùng ba chữ số 0, 1, 2 hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số khác nhau.

Xem đáp án » 27/02/2020 8,939

Câu 2:

Cho chín que diêm được sắp xếp như trên hình 8. Hãy chuyển chỗ một que diêm để được kết quả đúng:

Giải bài 15 trang 10 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

 

Xem đáp án » 27/02/2020 4,716

Câu 3:

Điền vào bảng:

Số đã cho Số trăm Chữ số hàng trăm Số chục Chữ số hàng chục
1425        
2307      

Xem đáp án » 27/02/2020 3,958

Câu 4:

Viết tập hợp các chữ số của số 2000.

Xem đáp án » 27/02/2020 3,305

Câu 5:

Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau

Xem đáp án » 27/02/2020 1,873

Câu 6:

Đọc các số La Mã sau: XIV ; XXVI

Xem đáp án » 27/02/2020 1,519

Bình luận


Bình luận