Câu hỏi:

27/02/2020 5,623

Cho chín que diêm được sắp xếp như trên hình 8. Hãy chuyển chỗ một que diêm để được kết quả đúng:

Giải bài 15 trang 10 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

 

Câu hỏi trong đề:   Bài 3: Ghi số tự nhiên !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trong hình vẽ ta có phép tính 6 = 5 – 1. Phép tính này sai.

Ta có nhiều cách sửa như sau :

Cách 1 : Di chuyển vị trí que diêm thứ 3 ta được phép tính 4 = 5 – 1.

Giải bài 15 trang 10 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Cách 2 : Di chuyền vị trí que diêm thứ 3 ta được phép tính khác 5 = 6 – 1.

Giải bài 15 trang 10 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Cách 3 : Di chuyển vị trí que diêm ở dấu bằng ta được phép tính 6 – 5 = 1.

Giải bài 15 trang 10 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Cách 4 : Di chuyển vị trí que diêm thứ 3 ta được kết quả : 5 ≠ 5 – 1.

Giải bài 15 trang 10 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Ngoài ra, các bạn hãy nghĩ thêm một số cách nữa nhé

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7.

Xem đáp án » 27/02/2020 11,178

Câu 2:

Dùng ba chữ số 0, 1, 2 hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số khác nhau.

Xem đáp án » 27/02/2020 10,619

Câu 3:

Điền vào bảng:

Số đã cho Số trăm Chữ số hàng trăm Số chục Chữ số hàng chục
1425        
2307      

Xem đáp án » 27/02/2020 5,881

Câu 4:

Viết tập hợp các chữ số của số 2000.

Xem đáp án » 27/02/2020 4,253

Câu 5:

Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau

Xem đáp án » 27/02/2020 2,298

Câu 6:

Đọc các số La Mã sau: XIV ; XXVI

Xem đáp án » 27/02/2020 2,202

Bình luận


Bình luận