Câu hỏi:

27/07/2019 118,118

Trên thị trường, các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Lời giải: Trên thị trường, các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thông tin của thị trường quan trọng như thế nào đối với người bán?

Xem đáp án » 27/07/2019 95,650

Câu 2:

Thông tin của thị trường giúp người mua

Xem đáp án » 27/07/2019 94,560

Câu 3:

Thị trường gồm những nhân tố cơ bản nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 88,506

Câu 4:

Tiền thực hiện chức năng phương tiện cất trữ trong trường hợp nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 43,590

Câu 5:

 Bà A bán thóc được 2 triệu đồng. Bà dùng tiền đó mua một chiếc xe đạp. Trong trường hợp này tiền thực hiện chức năng nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 12,536

Câu 6:

Để có lãi, người sản xuất cần phải tuân theo nguyên tắc nào?

Xem đáp án » 27/07/2019 11,330

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »