Câu hỏi:

27/07/2019 94,373

Thông tin của thị trường giúp người mua

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Lời giải: Thông tin của thị trường giúp người mua điều chỉnh việc mua sao cho có lợi nhất.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trên thị trường, các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định

Xem đáp án » 27/07/2019 117,926

Câu 2:

Thông tin của thị trường quan trọng như thế nào đối với người bán?

Xem đáp án » 27/07/2019 95,478

Câu 3:

Thị trường gồm những nhân tố cơ bản nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 88,426

Câu 4:

Tiền thực hiện chức năng phương tiện cất trữ trong trường hợp nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 43,470

Câu 5:

 Bà A bán thóc được 2 triệu đồng. Bà dùng tiền đó mua một chiếc xe đạp. Trong trường hợp này tiền thực hiện chức năng nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 12,499

Câu 6:

Để có lãi, người sản xuất cần phải tuân theo nguyên tắc nào?

Xem đáp án » 27/07/2019 11,283

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »