Câu hỏi:

27/07/2019 128,943

Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Lời giải: Sản xuất lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giá cả hàng hóa bao giờ cũng vận động xoay quanh trục

Xem đáp án » 27/07/2019 222,763

Câu 2:

Khẳng định nào dưới đây đúng khi nói mặt hạn chế của quy luật giá trị?

Xem đáp án » 27/07/2019 124,680

Câu 3:

Yếu tố nào dưới đây làm cho giá cả hàng hóa có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị của hàng hóa?

Xem đáp án » 27/07/2019 81,828

Câu 4:

Quy luật giá trị tồn tại ở nền sản xuất nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 73,810

Câu 5:

Quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho

Xem đáp án » 27/07/2019 73,063

Câu 6:

Điều tiết sản xuất là

Xem đáp án » 27/07/2019 62,631

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »