Câu hỏi:

27/07/2019 73,810

Quy luật giá trị tồn tại ở nền sản xuất nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Lời giải: Quy luật giá trị tồn tại ở nền sản xuất hàng hóa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giá cả hàng hóa bao giờ cũng vận động xoay quanh trục

Xem đáp án » 27/07/2019 222,763

Câu 2:

Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 128,938

Câu 3:

Khẳng định nào dưới đây đúng khi nói mặt hạn chế của quy luật giá trị?

Xem đáp án » 27/07/2019 124,679

Câu 4:

Yếu tố nào dưới đây làm cho giá cả hàng hóa có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị của hàng hóa?

Xem đáp án » 27/07/2019 81,828

Câu 5:

Quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho

Xem đáp án » 27/07/2019 73,063

Câu 6:

Điều tiết sản xuất là

Xem đáp án » 27/07/2019 62,631

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »