Câu hỏi:

28/02/2020 2,379

Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm A, B. Lấy điểm O không nằm trên đường thẳng AB. Vẽ ba tia OA, OB, OM.

Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

Câu hỏi trong đề:   Giải toán 6: Chương 2: Góc !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải bài 5 trang 73 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Tia OM nằm giữa hai tia OA và OB (vì tia OM cắt đoạn thẳng AB tại điểm M nằm giữa A và B)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thằng a cắt các đoạn thằng AB, AC và không đi qua A, B, C.

a) Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a.

b) Đoạn thẳng BC có cắt đường thẳng a không?

Xem đáp án » 28/02/2020 1,663

Câu 2:

Hãy nêu các cách gọi tên khác của hai nửa mặt phẳng (I), (II).

Xem đáp án » 28/02/2020 720

Câu 3:

Hãy nêu một số hình ảnh của mặt phẳng.

Xem đáp án » 28/02/2020 587

Câu 4:

Cho hình vẽ

Ở hình 3b, tia Oz có nằm giữa hai tia Ox, Oy không ?

Ở hình 3c, tia Oz có cắt đoạn thẳng MN không ? Tia Oz có nằm giữa hai tia Ox, Oy không ?

Xem đáp án » 28/02/2020 472

Câu 5:

Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải là hình ảnh bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau không?

Xem đáp án » 28/02/2020 436

Câu 6:

Nối M với N, nối M với P. Đoạn thẳng MN có cắt a không ? Đoạn thẳng MP có cắt a không ?

Xem đáp án » 28/02/2020 345

Bình luận


Bình luận