Câu hỏi:

31/07/2019 63,703

Trong các phát biểu sau:

(1) phản xạ chỉ có ở những sinh vật có hệ thần kinh

(2) phản xạ được thực hiện nhờ cung phản xạ

(3) phản xạ được coi là một dạng điển hình của cảm ứng

(4) phản xạ là khái niệm rộng hơn cảm ứng

Các phát biểu đúng về phản xạ là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có thể trả lời cục bộ khi bị kích thích vì?

Xem đáp án » 31/07/2019 83,442

Câu 2:

Trong các động vật sau:

(1) giun dẹp (2) thủy tức (3) đỉa

(4) trùng roi (5) giun tròn (6) gián (7) tôm

Bao nhiêu loài có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch?

Xem đáp án » 31/07/2019 78,060

Câu 3:

Cung phản xạ diễn ra theo trật tự nào?

Xem đáp án » 31/07/2019 75,812

Câu 4:

Cảm ứng của động vật là khả năng cơ thể động vật phản ứng lại các kích thích?

Xem đáp án » 31/07/2019 72,626

Câu 5:

Động vật có hệ thần kinh dạng lưới khi bị kích thích thì?

Xem đáp án » 31/07/2019 62,182

Câu 6:

Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch được hình thành bởi các tế bào thần kinh tập trung thành các hạch thần kinh và được nối với nhau tạo thành chuỗi hạch?

Xem đáp án » 31/07/2019 49,759

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK