Câu hỏi:

31/07/2019 50,484

Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch được hình thành bởi các tế bào thần kinh tập trung thành các hạch thần kinh và được nối với nhau tạo thành chuỗi hạch?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có thể trả lời cục bộ khi bị kích thích vì?

Xem đáp án » 31/07/2019 84,028

Câu 2:

Trong các động vật sau:

(1) giun dẹp (2) thủy tức (3) đỉa

(4) trùng roi (5) giun tròn (6) gián (7) tôm

Bao nhiêu loài có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch?

Xem đáp án » 31/07/2019 78,670

Câu 3:

Cung phản xạ diễn ra theo trật tự nào?

Xem đáp án » 31/07/2019 76,352

Câu 4:

Cảm ứng của động vật là khả năng cơ thể động vật phản ứng lại các kích thích?

Xem đáp án » 31/07/2019 73,260

Câu 5:

Trong các phát biểu sau:

(1) phản xạ chỉ có ở những sinh vật có hệ thần kinh

(2) phản xạ được thực hiện nhờ cung phản xạ

(3) phản xạ được coi là một dạng điển hình của cảm ứng

(4) phản xạ là khái niệm rộng hơn cảm ứng

Các phát biểu đúng về phản xạ là:

Xem đáp án » 31/07/2019 64,352

Câu 6:

Động vật có hệ thần kinh dạng lưới khi bị kích thích thì?

Xem đáp án » 31/07/2019 62,646

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK