Câu hỏi:

31/07/2019 24,800

Trong hệ thần kinh dạng ống, não gồm những phần nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi chạm tay phải gai nhọn , trật tự nào sau đây mô tả đúng cung phản xạ co ngón tay?

Xem đáp án » 31/07/2019 52,396

Câu 2:

Điều không đúng đối với sự tiến hóa của hệ thần kinh là tiến hóa theo hướng?

Xem đáp án » 31/07/2019 39,605

Câu 3:

Phản xạ phức tạp thường là phản xạ?

Xem đáp án » 31/07/2019 39,208

Câu 4:

Điều không đúng với đặc điểm phản xạ có điều kiện là?

Xem đáp án » 31/07/2019 37,226

Câu 5:

Bộ phận của não phát triển nhất là?

Xem đáp án » 31/07/2019 36,296

Câu 6:

Trong các đặc điểm sau:

(1) Thường do tủy sống điều khiển

(2) Di truyền được, đặc trưng cho loài

(3) Có số lượng không hạn chế

(4) Mang tính bẩm sinh và bền vững

Có bao nhiêu đặc điểm trên đúng với phản xạ không điều kiện?

Xem đáp án » 31/07/2019 35,444

Câu 7:

Phản xạ đơn giản thường là phản xạ không điều kiện, thực hiện trên cung phản xạ do?

Xem đáp án » 31/07/2019 34,839

Bình luận


Bình luận