Câu hỏi:

31/07/2019 12,741

Điện thế nghỉ được hình thành chủ yếu do sự phân bố ion?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điện thế nghỉ là sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào?

Xem đáp án » 31/07/2019 26,207

Câu 2:

Để duy trì điện thế nghỉ, bơm Na - K hoạt động như thế nào?

Xem đáp án » 31/07/2019 12,761

Câu 3:

Trạng thái điện thế nghỉ, ngoài màng mang điện thế dương do?

Xem đáp án » 31/07/2019 11,224

Câu 4:

Ở điện thế nghỉ, nồng độ Kvà Nagiữa phía trong và phía ngoài màng tế bào như thế nào?

Xem đáp án » 31/07/2019 6,068

Câu 5:

Cho các trường hợp sau:

(1) Cổng Kvà Nacùng đóng

(2) Cổng Kmở và Nađóng

(3) Cổng Kvà Nacùng mở

(4) Cổng Kđóng và Namở

Trong những trường hợp trên, trường hợp nào không đúng khi tế bào ở trạng thái nghỉ ngơi là

Xem đáp án » 31/07/2019 4,333

Câu 6:

Để duy trì điện thế nghỉ, bơm Na - K chuyển?

Xem đáp án » 31/07/2019 808

Bình luận


Bình luận