Câu hỏi:

31/07/2019 26,200

Điện thế nghỉ là sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để duy trì điện thế nghỉ, bơm Na - K hoạt động như thế nào?

Xem đáp án » 31/07/2019 12,752

Câu 2:

Điện thế nghỉ được hình thành chủ yếu do sự phân bố ion?

Xem đáp án » 31/07/2019 12,730

Câu 3:

Trạng thái điện thế nghỉ, ngoài màng mang điện thế dương do?

Xem đáp án » 31/07/2019 11,221

Câu 4:

Ở điện thế nghỉ, nồng độ Kvà Nagiữa phía trong và phía ngoài màng tế bào như thế nào?

Xem đáp án » 31/07/2019 6,062

Câu 5:

Cho các trường hợp sau:

(1) Cổng Kvà Nacùng đóng

(2) Cổng Kmở và Nađóng

(3) Cổng Kvà Nacùng mở

(4) Cổng Kđóng và Namở

Trong những trường hợp trên, trường hợp nào không đúng khi tế bào ở trạng thái nghỉ ngơi là

Xem đáp án » 31/07/2019 4,326

Câu 6:

Để duy trì điện thế nghỉ, bơm Na - K chuyển?

Xem đáp án » 31/07/2019 806

Bình luận


Bình luận