Câu hỏi:

31/07/2019 10,743

Chú thích nào cho hình bên là đúng?

       

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm không có trong quá trình tuyền tin qua xináp là?

Xem đáp án » 31/07/2019 25,287

Câu 2:

Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở?

Xem đáp án » 31/07/2019 19,622

Câu 3:

 Qua trình truyền tin qua xináp diễn ra theo trật tự?

Xem đáp án » 31/07/2019 18,346

Câu 4:

Chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở động vật có vú là?

Xem đáp án » 31/07/2019 16,698

Câu 5:

Xináp là diện tiếp xúc giữa?

Xem đáp án » 31/07/2019 14,629

Câu 6:

Trong xináp, chất trung gian hóa học nằm ở?

Xem đáp án » 31/07/2019 14,171

Câu 7:

Yếu tố không thuộc thành phần xináp là?

Xem đáp án » 31/07/2019 11,994

Bình luận


Bình luận