Câu hỏi:

13/07/2024 5,041

Tính nhanh: (-6,5) .2,8 + 2,8.(-3,5)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

(-6,5) .2,8 + 2,8.(-3,5)

= 2,8 . [(-6,5) + (-3,5)]

= 2,8 .(-10)

= -28

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính x biết: x=0

Xem đáp án » 13/07/2024 11,067

Câu 2:

Điền vào chỗ trống (…):

Nếu x > 0 thì |x|=⋯

Nếu x = 0 thì |x|=⋯

Nếu x < 0 thì |x|=⋯

Xem đáp án » 13/07/2024 10,824

Câu 3:

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng:

a)|-2,5| = 2,5 ;

b)|-2,5| = -2,5 ;

c)|-2,5| = -(-2,5)

Xem đáp án » 13/07/2024 6,764

Câu 4:

Tính nhanh: 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3)

Xem đáp án » 13/07/2024 6,627

Câu 5:

Điền vào chỗ trống (…):

Nếu x = 3,5 thì |x|=⋯

Nếu x = (-4)/7 thì |x|=⋯

Xem đáp án » 13/07/2024 5,243

Câu 6:

Tính nhanh: 2,9 + 3,7 + (-4,2) +(-2,9) + 4,2

Xem đáp án » 13/07/2024 4,696

Bình luận


Bình luận