Câu hỏi:

13/07/2024 6,229

Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần:

0,3; -56; -123; 413; 0; -0,875

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nhận xét: Các số hữu tỉ âm luôn nhỏ hơn các số hữu tỉ dương. Do đó ta chỉ cần so sánh các số hữu tỉ âm với nhau và các số hữu tỉ dương với nhau.

+ So sánh các số hữu tỉ âm trong dãy: Giải bài 22 trang 16 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Ta có:

Giải bài 22 trang 16 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vì 24 > 0, -40 < -21 < -20 nên Giải bài 22 trang 16 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 hay Giải bài 22 trang 16 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

+ So sánh các số hữu tỉ dương trong dãy: Giải bài 22 trang 16 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7.

Ta có:

Giải bài 22 trang 16 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vì 39 < 40 nên Giải bài 22 trang 16 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7.

Vậy ta được dãy sắp theo thứ tự lớn dần như sau:

Giải bài 22 trang 16 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm x biết : |x+34|-13=0

Xem đáp án » 13/07/2024 7,454

Câu 2:

Viết ba phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ -37

Xem đáp án » 13/07/2024 7,076

Câu 3:

Tìm x biết : x-1,7=2,3

Xem đáp án » 13/07/2024 3,958

Câu 4:

Dựa vào tính chất "Nếu x < y và y < z thì x < z" hãy so sánh: 1338 và -12-37

Xem đáp án » 13/07/2024 1,699

Câu 5:

Sử dụng máy tính bỏ túi.

Đối với máy tính SHARP TK – 340 hoặc CASIO fx-220:

Giải bài 26 trang 16 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

 

 

 

 

 

 

Đối với các loại máy tính thông dụng hiện nay CASIO fx 500 MS trở lên, VINACAL, …

Giải bài 26 trang 16 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

 

 

 

 

 

 

Dùng máy tính bỏ túi để tính

a) (-3,1597) + (-2,39)

b) (-0,793) – (-2,1068)

c) (-0,5) . (-3,2) + (-10,1) . 0,2

d) 1,2. (-2,6) + (-1,4) : 0,7

Xem đáp án » 13/07/2024 1,631

Câu 6:

Trong các phân số sau những phân số nào biểu diễn cùng một số hữu tỉ?

-1435; -2763; -2665; -3684; 34-85

Xem đáp án » 13/07/2024 1,253

Bình luận


Bình luận