Câu hỏi:

04/03/2020 2,715

Quý tộc và tư sản châu Âu đã làm cách nào để có được tiền vốn và đội ngũ công nhân làm thuê?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Cướp bóc của cải, tài nguyên từ các thuộc địa.

- Buôn bán nô lệ da đen từ châu Phi qua châu Mĩ và châu Âu.

- Cướp biển.

- Quý tộc, tư sản dùng bạo lực "rào đất, cướp ruộng". Hàng vạn nông nô mất ruộng, và làm thuê trong các xí nghiệp của tư sản.

- Từ đó, quý tộc và tư sản đac có được nguồn vốn ban đầu và một đội ngũ đông đảo những người làm thuê.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí?

Xem đáp án » 04/03/2020 34,129

Câu 2:

Giai cấp tư sản và vô sản đã được hình thành từ những tầng lớp nào trong xã hội phong kiến châu Âu?

Xem đáp án » 04/03/2020 992

Câu 3:

Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu được hình thành như thế nào?

Xem đáp án » 04/03/2020 987

Câu 4:

Các cuộc phát kiến địa lí đã tác động thế nào đến xã hội châu Âu?

Xem đáp án » 04/03/2020 910

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK