Câu hỏi:

04/03/2020 910

Các cuộc phát kiến địa lí đã tác động thế nào đến xã hội châu Âu?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Những cuộc phát kiến địa lí đã góp phần thúc đẩy thương nghiệp phát triển và đem lại cho giai cấp tư sản châu Âu những nguồn nguyên liệu quý giá, những kho vàng bạc, châu báu khổng lồ cùng những vùng đất mênh mông ở châu Á, châu Phi và châu Mĩ.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí?

Xem đáp án » 04/03/2020 34,031

Câu 2:

Quý tộc và tư sản châu Âu đã làm cách nào để có được tiền vốn và đội ngũ công nhân làm thuê?

Xem đáp án » 04/03/2020 2,704

Câu 3:

Giai cấp tư sản và vô sản đã được hình thành từ những tầng lớp nào trong xã hội phong kiến châu Âu?

Xem đáp án » 04/03/2020 991

Câu 4:

Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu được hình thành như thế nào?

Xem đáp án » 04/03/2020 986

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK