Câu hỏi:

04/03/2020 2,244

Nêu các chính sách đối nội của các vua thời Tần – Hán và tác động của các chính sách đó đối với xã hội phong kiến Trung Quốc.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Chính sách đối nội của nhà Tần:

    + Chia đất nước thành các quận, huyện và trực tiếp cử quan lại đến cai trị.

    + Ban hành một chế độ đo lường và tiền tệ thống nhất trong cả nước.

- Chính sách đối nội của nhà Hán:

    + Xóa bỏ chế độ pháp luật hà khắc của nhà Tần.

    + Giảm nhẹ tô thuế và sưu dịch cho nhân dân.

    + Khuyến khích họ nhận ruộng cày cấy và khai hoang, phát triển sản xuất nông nghiệp.

- Tác động của các chính sách đó đối với xã hội phong kiến Trung Quốc là: kinh tế phát triển, trật tự xã hội ổn định, thế nước vững vàng.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xã hội phong kiến ở Trung Quốc được hình thành như thế nào?

Xem đáp án » 04/03/2020 27,669

Câu 2:

Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường được biểu hiện ở những mặt nào?

Xem đáp án » 04/03/2020 9,481

Câu 3:

Giai cấp địa chủ và nông dân tá điền được hình thành như thế nào ở Trung Quốc?

Xem đáp án » 04/03/2020 4,973

Câu 4:

Sự suy yếu của xã hội phong kiến Trung Quốc cuối thời Minh – Thanh được biểu hiện như thế nào ?

Xem đáp án » 04/03/2020 2,978

Câu 5:

Em hãy nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của nhà Đường.

Xem đáp án » 04/03/2020 1,265

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK